Wij zijn Linda en Evert. We zijn beiden Instructeur Reanimatie en AED. Ons streven is om zo veel mogelijk mensen adequaat te leren handelen wanneer iemand in hun omgeving een hartstilstand krijgt.

Per week zijn er ongeveer 300 mensen die een hartstilstand krijgen.
Een hartstilstand kan iedereen overkomen: jong, oud, gezond en ziek.
Circa 70 % van de gevallen zijn in en rond het huis.
Bij een hartstilstand zijn de eerste minuten cruciaal.
Daarom geldt: Hoe éérder een reanimatie gestart is, hoe gróter de kans op overleven.
Daarom stellen we regelmatig de vraag:
Als het er écht op aankomt: wie reanimeert jou en wie kun jij reanimeren?

Lees verder »

Cursus Reanimatie met AED vanaf € 40,00

Het adequaat handelen bij een hartstilstand is van levensbelang.

We leren je goed hartmasseren, beademen en het correct bedienen van een AED.

Lees verder »

Ná je cursus Reanimatie met AED

AED logo

Lees verder »

Herhalingsursus Reanimatie met AED € 35,00

Zoals de titel al zegt, gaan we opnieuw het reanimeren met AED oefenen.
We brengen je op de hoogte van eventuele nieuwe ontwikkelingen.

Lees verder »Voor meer informatie en boeken: 06 822 633 73
Mailen kan natuurlijk ook: info@cpr-school.nl